Elladdningstolpar

För närvarande kan Stinsen inte erbjuda elladdningsstolpar för elbilar. Det går bra att använda de uttag som finns i garaget.