Om Stinsen

Stinsen shoppingcenter förvaltas av Newsec Asset Management.

Adress: Glimmervägen 10-14, 191 62 Sollentuna
——————————————————–
Stinsen i Häggvik är ett köpcentrum som ligger mitt i Sollentuna och det är både enkelt att hitta hit och lätt att hitta en ledig parkeringsplats. Använd din p-skiva så står du gratis i 3 timmar.

Personuppgiftsansvarig
I linje med EU’s uppdaterade dataskyddsförordning, GDPR, har vi en kontaktpunkt dit personer kan vända sig om de identifierar sig och vill få bilder med sig själva på borttagna från vår hemsida eller sociala medier. För frågor om det vänligen maila oss på