PARKERING
GRATIS PARKERING I 3 TIMMAR MED P-SKIVA
————————————————————

PARKERINGSBOLAG
Apcoa Parking Sverige AB,
Box 47024, 100 74 Stockholm
Kundtjänst: 0771-401020

FRÅGOR GÄLLANDE PARKERING
Ewa Lundin
[email protected]

INSTRUKTIONER P-SKIVA
• Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrundad till närmaste följande hel- eller halvtimme.
• Sker ankomst före tidsbegränsning angiven på p-skylten, ställs skivan på det klockslag som begränsningen börjar
• P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
• P-skivan placeras innanför framrutan, lätt avläsbar utifrån. Endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Läs om fler generella bestämmelser kring stannande och parkering här!