Attundahälsan

Attundahälsan etablerades i Sollentuna under våren 2009. Under det första året tillhandahölls Företagshälsovård och Vaccinationer. Fler än 200 små och stora företag är nu kunder hos oss.

Under hösten 2010 öppnade vår Familjeläkarmottagning som utgör en primärvårdsenhet inom ramen för Vårdval Stockholm. Samtidigt öppnade vår Skolhälsovård.