Nomor AB

Ett bolag – en organisation – vi äger driften till 100%

Nomor AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag och är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet. Vi finns representerade med sju regionskontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder.

Huvudkunder är försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare.

Vision

Nomor ska uppfattas som Sveriges bästa tjänsteföretag.

Affärsidé

Nomor skall erbjuda miljövänliga tjänster inom våra affärsområden skadedjurssanering, matsäkerhet och hus & hem som gör att våra kunder få en mer konkurrenskraftig verksamhet.